Informācija

Naudas maiss

Naudas maiss


Mums somā ir 26 rēķini. Ja nejauši no maisa paņemsim 20 rēķinus, mums būs vismaz viens 1 dolāra, divi 2 dolāru un 5 5 dolāru rēķins.

Cik daudz naudas ir somā?

Risinājums

Mēs pārstāvēsim 1 dolāra vekseļus ar burtu "A", divu dolāru vekseļus ar burtu "B" un 5 dolāru vekseļus ar burtu "C".

Mēs zinām, ka maisiņā ir 26 rēķini, tāpēc, ja paņemsim 20, paliks 6 un būs izpildīti šādi nosacījumi:

A ≥ 6 + 1 = 7
B ≥ 6 + 2 = 8
C ≥ 6 + 5 = 11

No šejienes mēs secinām, ka A + B + C ≥ 26. Tā kā mēs zinām, ka somā ir 26 rēķini, ir jāpārliecinās, ka A + B + C = 26 un tātad A = 7, B = 8 un C = 11. Kopējā summa būs (7 x 1) + (8 x 2) + (11 x 5) = 78 dolāri.


Video: Kā atrast naudas maisu (Novembris 2021).