Sīki

Mērķa rādītāji

Mērķa rādītāji

Mērķa spēlē mums ir trīs šautriņas katrā piegājienā. Katra ruļļa rezultāts tiek pievienots, un mēs iegūstam kopējo summu, kas var būt ne vairāk kā 180, ja trīs kauliņi krīt trīskāršos 20.

Gadījumā, ja jūs nezināt spēli un tās vērtēšanas metodi, jums jāzina, ka katru mērķa daļu vada skaitlis, kas norāda šautriņu rādītāju, kas nokrīt šajā apgabalā. Ja šautriņa nonāk iekšējā segmentā, rezultāts tiek dubultots un, ja tas iekrīt ārējā segmentā, rezultāts tiek trīskāršots. Turklāt centrs skaita 50 punktus, un aplis ārpus centra ir 25 punktu vērts. Šautriņas, kas atrodas ārpus mērķa vai ārpus dubultspēļu segmenta, apgabalā, kur parādās skaitļi, pievieno nulles punktus.

Izmantojot šo vērtēšanas sistēmu, ne visas vērtības var sasniegt no 0 līdz 180.

Vai varat pateikt, kādas vērtības no 0 līdz 180 nevar sasniegt, ripinot trīs kauliņus?

Risinājums

Neiespējamās vērtības ir: 163, 166, 169, 172, 173, 175, 176, 178 un 179.